quizwf

Czy polscy siatkarze zdobyli złoty medal olimpijski?