quizmat1z1d1z

Kto jest autorem twierdzenia potocznie zapisywanego równaniem a2+b2=c2?