quizmat1z

Która z poniższych liczb nie jest liczbą pierwszą?