quizmat1d1z1z

Kto jest autorem twierdzenia potocznie zapisywanego równaniem a2+b2=c2?