quizmat1d

Która z poniższych liczb nie jest liczbą pierwszą?