quizinf1z1z1d

Który z podanych nie jest językiem programowania?