quizinf1z1z

Które z podanych urządzeń jest urządzeniem wyjściowym?