quizinf1z1d1z

Który z podanych nie jest językiem programowania?