quizinf1z1d1d

Który z podanych nie jest językiem programowania?