quizinf1z1d

Które z podanych urządzeń jest urządzeniem wyjściowym?