quizinf1d1z1z

Który z podanych nie jest językiem programowania?