quizinf1d1z

Które z podanych urządzeń jest urządzeniem wyjściowym?