quizinf1d1d1d

Który z podanych nie jest językiem programowania?