quizinf1d1d

Które z podanych urządzeń jest urządzeniem wyjściowym?