quizgeo1z1z1z

Granica ilu państw przebiega przez szczyt Mont Blanc?