quizgeo1z1z1d

Granica ilu państw przebiega przez szczyt Mont Blanc?