quizgeo1z1d1d

Granica ilu państw przebiega przez szczyt Mont Blanc?