quizgeo1z1d1z

Granica ilu państw przebiega przez szczyt Mont Blanc?