quizchem1z1d1z

Substancja mająca pH równe 9 jest: