quizchem1z1d1d

Substancja mająca pH równe 9 jest: