quizchem1d1z1z

Substancja mająca pH równe 9 jest: