quizchem1d1z1d

Substancja mająca pH równe 9 jest: