quizbiol1f

Które z wymienionych elementów morfotycznych krwi są odpowiedzialne za jej krzepnięcie?