quizang1d

Który z podanych poniżej frazali oznacza “poddać się”?